Haby bukt

 

 


 

 

 

Hummer & hummerfiske

HUSBEHOVSFISKE

[ HUSBEHOVSFISKE ]

 

 Sotehufwud, men är icke det i sagorna berömda af samma namn.
I dess grannskap ligger Brännwinsskäret, hwilket alltid måste förblifwa en förargelseklippa för wåra nykterhetsföreningar,
emedan ingen seglare passerar det, utan att der taga sig en sup."
[ Utdrag från skrift av Axel Emanuel Holmberg, Bohusläns Historia och Beskrifning, Del III, Uddevalla 1845 ]

These waters were always considered hazardous in connection with bad weather,
rough sea, ground swell,
and shallow waters with tricky waves due to underwater stones and grounds etc
 especially while depending on sailing ships and old-fashioned freighters.

 

 

 

 

 NNW Sotehuvud, NW Sote bonde, ligger Brännwinsskäret (senare Engeln, numera Ängeln), väster om Grosshamn.
Grundet är egentligen ett grundområde öster om den trånga farleden vid Soteskär
bestående av undervattensstenar på ett djup av mellan 1,7 och 7 meter.
Närmast farleden ligger en undervattensten på 1,7 m djup samt tre små stenar som brukar synas vid vattenytan.
Området var särskilt förr, men är fortfarande, beryktat bland sjöfarare för besvärlig sjögång med ett flertal grund.
Särskilt var detta ett besvärligt område under segelfartygens dagar.

Mjölskärs fyr tillkom 1936 då Klåvskärs fyr flyttades till skäret intill. Klåvskär ligger NO Mjölskär.
Strax öster om Klåvskär finns också ett grundområde värt att observera i sjökortet, alltså mellan Sote bonde och Klåvskär.

Klåvskär kommer från klåva - klôva som betyder klyfta eller smal sänka i eller mellan berg etc.
Klåvskär var fyrplats mellan 1883 & 1936 och enl vissa uppgifter var Evert Taubes far Carl Gunnar
stationerad här en tid.
Idag finns bara några få rester kvar av den forna fyrplatsen på Klåvskär.

 

 

Breakwater Publishing

 

 

 

 

 

 


The lighthouse
Mjölskär was previously located on Klåvskär, slightly NE of Mjölskär.

Såväl Mjölskär som Klåvskär är fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1 april - 31 juli.

-Wildlife habitat (seals & birds) -
 Restricted area April 1 thru July 31.

 

     
2009-08-09

Här ser du både Soteskären, Mjölskär samt fyren Mjölskär.
2011-11-15


[There's a group of islets (or isles) here called Soteskären
and in this group there's one called Mjölskär.
The lighthouse is located at Mjölskär.]

 

Here's the lighthouse Mjölskär. 

 


Här ser vi Mjölskärs fyr från Haby bukt
2011-12-01

[The lighthouse Mjölskär is NW of Haby bukt]

  


 

 

 

 

 
Mjölskärs fyr fotograferad från Fykan 2012-01-27

[Fykan is a small "fishing homestead" of three households
 located NE of the lighthouse Mjölskär]

 

 

 

 

 

 

2013-09-13

 

                  
           

 
webmaster