I bakgrunden skymtar Mjölskärs fyr, Klåvskär (Klövskär) & Soteskären.
Denna sommaridyll har sitt ursprung i den stora och strävsamma sillperioden 1867-97 ( 1849-95? )
då fiskeläget Fykan byggdes.
Dock fanns här även tidigare en ännu äldre bebyggelse, före 1846, men platsen kallades då för Glufvik.

 
Här växte en stor syskonskara upp omkring år 1900 och tre av syskonen bodde även kvar här så sent som på 1980-talet.

Klåvskär (som på bilden ovan syns närmast Mjölskärs fyr) var tidigare en fyrplats som uppfördes 1883.

Klåva (...och klöv) betyder att det är fråga om att något är kluvet, tudelat, som t ex klyftor,
 eller klöven på ett klövdjur etc.
Det som finns mellan två "höjdryggar", likt en ravin, är en  klåva.

Ordet är besläktat med engelskans cleave, cleavage (the space between a woman's breasts) etc.
Klåvskär består av två delar, en väst- och en östsida och en "klåva" mellan.
Evert Taubes far Gunnar var fyrmästare här en tid
innan han förflyttades till Göteborg (Valö, och senare Vinga).
Fyrplatsen på Klåvskär ersattes 1936 av den nuvarande automatfyren på Mjölskär.
Fyrvaktarbostaden flyttades till Hållö.
Platsnamnet Fykan kommer ursprungligen av det fornnordiska ordet "fuki" som betyder fukt.
Ordet "fuki" återfinns fortfarande i det isländska språket i betydelsen rutten tång.
Både vattenkvalitet och siktdjup är gott varför även bottenvegetationen skapar goda förutsättningar
för att det ska finnas en del tång eller annat som spolas iland och som kanske kan lukta vissa tidsperioder.

Här finns också mängder med mer information både från och om tidigare boende, släktingar & nuvarande ägare.
Klicka här!

 

 

 
 
© Swengelsk, KB ®
webmaster