Utanför Hammarudden vid Väjern
  [2008-06-21]
Båten i bilden rundar nog inte (!) ön Stocken.
Vid den södra änden av Stocken (SW) är det ont om vatten,
men med en eka ror man fritt på det grunda.
Smögens vattentorn skymtar i bakgrunden.
2011-02-12
NW

 


2008-12-28


2021-03-17

2021-03-17

Hammarudden
under fötterna på fotografen
och mittemot ser du här Stocken.

Här passerar den inre farleden
som leder till Hasselösund (söderut)
och vidare till Kungshamn och Smögen.

"Nordover" (Norrut och vidare NW) leder till Sotekanalen.

  
Hammarudden 2017-11-30
I bakgrunden skymtar Smögenbron approx SSW


 

 

 

 

 

 

 
NW Hammarudden
2020-08-17


Det tycks uppenbart att farten berusar,
trots trång farled och badplats föröver
med badande i havet!

-Är detta vad vissa kallar "en tokjävel"?


 

 

 

 
Den röda pricken (i den inre farleden, mellan Sotekanalen och Hasselösund)
står på insidan av ön Stocken utanför Väjern.

I bakgrunden skymtar stugan på Matsholmen.
2017-11-06
T/S WESTKUST
i mötet med en HR94 Kutter
mellan Vassholmen och Stocken
Väjern

2019-09-08

Här går hon "Sörover" vid Hammarudden
2006-09-03
WESTKUST
i Tångenrännan vid Fisketången
2013-08-28
T/S WESTKUST
mellan Stensholmen och Grindholmen
Väjern
2019-09-08
2019-08-24


 


KBV 303
2019-08-24


KBV 303
2019-08-242019-05-312018-04-14


 2018-08-12


Kanske en begränsad segelgrupp med entusiaster?
Några av båtarna kanske har varit med sedan 1970-talet,
en påminnelse om en tid då seglande segelbåtar hörde till vardagen,
framförallt utomskärs.


 Här kan vi sitta och skåda västerut (Looking Westward here is NOT the direction of the fairway!).
Noteras bör att den här inre farleden inte här gör annat än passerar S resp NW.
Den leder alltså från Kungshamn till Sotekanalen och omvänt.
Om du sitter på den här bryggan sommartid så ser du båtarna passera förbi åt höger (norrut/nordvart)
resp åt vänster  (söderut/sydvart) i den här inre farleden.
En yttre farled går i kustbandet utanför Bredbergspricken och leder båtarna
mellan fyrarna Skarvasätt (NW Smögen) och Mjölskär (W Sote huvud).  /
2011-02-12

 

 

 

 

 

Badplats vid Hammarudden  2007-01-02Hammarudden 2017-11-30
  


 

 

 

 

Här nedan har vi Stångholmen som vi passerar västerut för att gå via Gröna Pricken och Bredbergspricken då vi ska ut och fiska,
 men då har vi korsat den inre farleden vilken passerar tätt inpå Hammarudden.

 

 

 

 

 
Vy från Vassholmen  (inre farleden NW Väjern) 

 

 


 

 

 

 

Inre farleden NW Väjern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farleden NV & N mot Hunnebostrand passerar öster om Tryggö
och
här kan du läsa lite historia.

 
 

 

 

 Strong Winds  2015-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 Strong Winds  2015-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farleden NV Väjern passerar här utanför stugan och mittemot ligger Husholmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här tittar vi österut och har Fånytt, Träsklarna & Matsholmen akteröver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here's  also  looking East from Fånytt & Matsholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolfartyget  T/S BRITTA är här NW Väjern i den inre farleden 2013-09-13 på väg fram mot Sotekanalen


T/S BRITTA 
Fartyget Britta byggdes på Hälleviksstrands varv på Orust 1956, i syfte att fiska långa i Nordatlanten.
Hon byggdes i ek och utrustades med en råoljemotor på 300 hk samt 40 m2 segel.
Tillsammans med systerfartyget Sandö var Britta det sista långafiskande fartyget på Nordatlanten.

 

 

 

 

 

 

 

    

T/S BRITTA vid Guleskär för tankning 
(2012-09-01)

 

 

 

 

 

 

 


Fånytt & stugan på Matsholmen
(Matsholmen är skymd bakom Fånytt)
2019-06-15
2019-06-15
Matsholmen skyms här av Fånytt

 

 

 


Looking towards  The Sote Canal Entrance South, view from SE

SE Entrance Area to the Canal

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

South Entrance of Sotekanalen (The Sote Canal)
This canal was built by  some 400 jobless stonemasons and stone-cutters in the early 30s.
Site manager for this enormous project was Tage Bergulf
who was the one introducing the huge dynamite loads of approximately 300 kg per blast.

Later such blasts were also applied at Malö strömmar (Malö Channel) however they had been developed,
 improved and increased to 2225 kg, 5000 kg and at one point even 9500 kg
 changing e.g. Björnsundet from being a passage of  4 m in width and a depth of 2 m into an impressive 40 m wide and 8.8 m deep passage.

Här har vi nu södra inloppet till Sotekanalen och vi har Tryggö föröver om babord.

 

 

 

 

 

       

2007-11-02

 

 

2019-06-15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 
 Utanför (W) Olsten i södra delen av Sotekanalen  (2013-09-13)

        

 

 

 

 

Olsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haby bukt

 

 

 

Det där med knop & hastighet ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farleden söderöver mot Hasselösund, Kungshamn & Smögen 2011-06-28

 

 

 

 

 

 

 

 

En molnig dag med kuling 2012-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammarudden 2006-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi hur farleden passerar väster om Väjern i nordlig riktning.
Inloppet till Väjern är hitom den röda pricken du ser till höger i bilden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väjerns hamninlopp 2006-10-01
Gamla hamnen har du om babord och småbåtshamn med gästplatser finns föröver.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vänster i bilden ser vi friskvårdsanläggningen Tumlaren som också administrerar gästhamnsplatserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... och här passerar en av de idag få kvarvarande trätrålarna, LL425 Vikefjord  från Ulebergshamn (Br Bergman)

LL425 Vikefjord  från Ulebergshamn (Br Bergman), 2008-12-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SSV om Sotekanalens södra inlopp så har vi Tryggöskär och en grön prick...

 

... och här är Gröna pricken

Green Navigation Mark, SW Sote Canal Entrance South

Pricken kallas i folkmun för Pricken i höla   ( höla = hålan )

 

Tryggöskär is N of Navigation Mark.

Tryggöskär, eller Tryggveskär, har haft en brokig historia med både trankokeri och en krog inriktad på  sprithandel med fartyg.
En eremit, Lorn på Tryggeskär, bodde här i flera decennier under 1800-talet.
Intressant i sammanhanget är att Lorne tidigare hade ägt hela Tryggö.

 

     

 

 

 

 

 

Lighthouse  NW  of Green Nav Mark

Råskärslykta (Roskärslykta), eller bara Lykta,  kallas denna fyr lokalt
 men holmen heter Rågskär  och ligger V Tryggöskär.

 Haby bukt


 

 

 

                              
 
© Swengelsk, KB ®
Webmaster