Till Sverige 1937

Sunbeam tjänstgjorde med beteckningen LT 669 som sailing trawler utan maskin på Nordsjöbankarna fram till i maj 1937.
Hon såldes då till Sverige av Jonathan Slater och John Mathias Barnard för 104 pund.

Köpare var Glücksmans metallaffär i Göteborg
som i juli sålde henne vidare till kapten Sten Adolf Karlsson i Väjern.
Sten fick henne registrerad samma år med sitt gamla namn
 och hon fick beteckningen LL 80.

Året efter köpet förbyggdes hon och den 15/3 1938 fick Sunbeam sin första maskin installerad,
en 55 HK tvåcylindrig Skandia. 
SUNBEAM


 

 

 

 

 

 
 

 

Sunbeam LL 80

Sedan 1962 ägd av Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.

[ Texten sammanställd av Per Jonsson och CG Velin. ]SUNBEAM 

Textruta: SUNBEAMTextruta: SUNBEAM


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Till Sverige 1937

Sunbeam tjänstgjorde med beteckningen LT 669 som sailing trawler utan maskin på Nordsjöbankarna fram till i maj 1937 då hon av ägarna Jonathan Slater i Basserhill Corton, norr om Lowestoft och John Mathias Barnard, the Maples Cotmer Roal i Carlton Colville söder om Lowestoft såldes till Sverige för en köpeskilling av 104 pund. Köpare var Glücksmans metallaffär i Göteborg som i juli sålde henne vidare till kapten Sten Adolf Karlsson i Väjern. Sten fick henne registrerad samma år med sitt gamla namn och hon fick beteckningen LL 80. Året efter köpet förbyggdes hon och den 15/3 1938 fick Sunbeam sin första maskin installerad, en 55 HK tvåcylindrig Skandia.

Den 23 augusti 1938 grundstötte Sunbeam vid Västra Saltsäckens fyr utanför Dalarö, men kunde fortsätta för egen maskin på resa till Sundsvall med en kölskada.

Den 6 december 1940 fick hon maskinstopp i hård vind vid Skalkorgarna i inloppet till Göteborg och drev på grund. Röda Bolagets Harald bogserade in Sunbeam till Göteborg, där hon sliptogs och tätades. Vid olyckstillfället var hon på resa mellan Arendal och Köpenhamn.

En tragisk olycka inträffade på Köpenhamns redd den 31 juli 1941. Bästemannen Villgott Olsson klämdes så svårt på svänghjulet när han skulle starta maskin att han senare samma dag avled på stadens sjukhus.

Nästa förbyggning av Sunbeam skedde år 1944 vid Hälleviksstrands varv.
Till botten i Öresund

När Sunbeam den 31 mars 1947 var på resa från Menstad till Helsingborg sprang hon kl 1545 läck i svår drivis
0,5 M WSW Skärsbådans kvastprick mellan Höganäsoch Mölle.
Hon sjönk efter bara några minuter med stäven före på 20 meters djup.
Den tre man starka besättningen klarade sig lyckligtvis i lillbåten och kunde efter ett par timmars rodd i drivisen nå land.
Lasten vid tillfället bestod av 100 ton kalisalpeter.
När Sten Adolf därefter kontaktade assuransföreningen där Sunbeam var försäkrad för att få ersättning för bärgning nekades han först,
eftersom man ansåg att Sunbeam framförts på ett ovarsamt sätt i drivisen.
Då reste dock sig alla skepparkollegorna som en man och menade att om det finns någon sjöman som skall ha hjälp med bärgningen så är det Sten Adolf.
Och därmed blev det.

Under våren gick man ned till Sunbeam med dykare och fyllde hennes lastrum med vattenfyllda oljefat.
Nere under däck fyllde man så ett efter ett oljefaten med luft och fick så småningom Sunbeam att lätta,
varvid man successivt drog henne upp på allt grundare vatten.
Efter tätning av den ödesdigra läckan kunde man slutligen länspumpa henne.
Sunbeam flöt igen efter ett par månader på Öresunds botten.
 Man hade dock stora problem med allt slam som hade fyllt henne på grund av den starka sanddriften i sundet.
Efter renspolning av tändkulemotorn och därpå följande oljebyte dunkade den igång på första försöket!
 Sunbeam var snart igång igen i sin gamla frakt- och fiskefart.

1948 byttes Skandian ut mot en starkare maskin, en 155 HK tvåcylindrig Bolinder.
Under hela 1950-talet seglade hon på Islandsfisket och fiskade under sensommar-förhöst tills skeppet var fyllt med insaltad sill.
 Resten av året gick hon i fraktfart på Västerhavet och Östersjön.

Efter 22 år på Väjern sålde Sten Adolf Karlsson Sunbeam i november 1959 till Per Eriksson, Udden, Hamburgsund.
Den gamle skepparen Sten Adolf, som genom åren hjälpt så många sjömän i nöd,
råkade i början av 1980-talet själv ut för en hård sommarstorm
när han var ute med en mindre båt i hemmavattnen utanför Väjern och vittjade sina fiskredskap.
 Stormen ändade Sten Adolfs liv och han återfanns några dagar senare flytande i sin flytväst utanför norska kusten.

Sunbeam förbyggdes 1959 till trålare. Hon fick fiskenummer SD 473 och ersatte den tidigare SD 473 Liberty.
Delägare och tillika huvudredare var Gustav Johannisson.
Under 1960 renoverades maskin, nya kannor och cylindrar monterades.


Sedan 1962 ägd av Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.
[ Texten sammanställd av Per Jonsson och CG Velin. ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från fiske- och fraktfart till forskningsfartyg

I mars 1962 var det sluttrålat för Sunbeam som då ersattes av Bröderna från Gravarne, omnamnad till Manskär.
 Enligt köpekontrakt den 9 mars 1962 såldes kuttern Sunbeam
till studerande Marianne Hielm, Mats Wolgart och Lars Strångert från Uppsala för att bli forskningsfartyg.

 Hon övertogs i Göteborgs fiskehamn och priset var 45.000 kronor.
Vid sammanträde med Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB

 (Organisationsnummer 556083-4672)
den 27-29 mars beslöts att köpekontraktet skulle ändras
så att båten köpts "för räkning Upsala Marinbotaniska Medehavsexpedition AB".


Efter övertagandet togs kuttern till Kungshamn för utrustning.
Vid besiktningen som utfördes av Arne Wickberg, Göteborg och Leif Wikström, Lysekil,
noterades före köpet att maskinen var lättstartad och gick till synes perfekt.
 I Kungshamn undersöktes maskinen av en montör från Bolinder och befanns vara helt nedkörd.
Som ersättare monterades en 6-cylindrig 160 HK Volvo-Penta TMD 96 som välvilligt skänkts av Volvo,
och den gamla reverseringen ersattes av ett Twin Disc backslag som än idag fungerar utmärkt.
Sunbeam registrerades som forskningsfartyg.

På kvällen den 13 maj 1962 avgick R/V (research vessel) Sunbeam från Kungshamn på en forskningsresa till Medelhavet.
Till skillnad mot de flesta andra långreseskutor kom hon tillbaka till Sverige.
Efter expeditionen, som avslutades den 25 augusti samma år,
har Sunbeam fortsatt att tjänstgöra som forskningsfartyg i Östersjön, Kattegat och Skagerrak.

 

 


"Nu gick vi med ny besättning norrut. Per Jonsson hade långt innan planerat in ett stopp i Väjern,
dvs den hamn Sunbeam hörde hemma i 1937-1957.
 Vi lade först till i Kungshamn för att bunkra lite och träffade då Inga Hammar och Margareta Nilsson.
 Inga var gift med Sten-Adolf Karlsson som ägde Sunbeam under Väjerntiden. Margareta är dotter.
Trots ålder demens och diverse krämpor blev Inga klart påverkad av detta möte med Sunbeam igen.

Till Väjern kom vi senare på eftermiddagen och det blev fort mycket folk som kom ombord för att prata, träffas och titta/inspektera.
 Många var släkt med Sten-Adolf och det var länge sedan så många i släkten hade träffats samtidigt.
Det gjorde besöket än mer trevligt. Många blev historierna och vi fick även presenter i form av lampetter
och ett inramat kort på Sunbeam i Randers i slutet av 30-talet. Sten-Adolfs bröder Ragnar (85 år)
och Torsten samt systrarna Ingegärd och Ingrid var ombord liksom sonen Bertil Stensson och dottern Margareta.
 Ragnars son Odd hjälpte till med det praktiska och levererade även en spann makrill nästa morgon.
Det var verkligen en trevlig afton och vi skall försöka att hålla fortsatt kontakt. Samlade in ca 30 namn och adresser.
 Senast vi var i var Väjern var ca 1990."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fartygsombud: Claes-Göran Velin
E-post: cg.velin@bredband.net
Telefon: 018 30 15 56 , 073 311 87 09


[Texten sammanställd av Per Jonsson och CG Velin, Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB]

Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB

Telefon: 0708-38 40 40
Adress:  Ågatan 24, 172 62 Sundbyberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fakta om Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB:
Detta är ett Aktiebolag med organisationsnummer 556083-4672 som har anställda.
Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB omsatte mellan 1 000 & 499 000kr 2007,
är aktivt och inte i konkurs, och registrerades 01 Januari 1972.
Företaget har domännamnet sunbeam.se registrerat.

Sedan 1962 ägd av Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.
[ Texten sammanställd av Per Jonsson och CG Velin. ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018-07-15-----------------------------------------------------------------------------------
Textruta: SUNBEAMTextruta: SUNBEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster