Winter Pics


Wrigmans julle
2010-02-21
by Kjell Berntsson

 

 

 2011-01-06


 

 

 
LL84 MARY
(ytterst)
2006-02-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL635 NOLSÖ
2010-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-02-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-02-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-02-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-01-31

by Kjell Berntsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dikt, Lyrik eller blommig Poesi       Dikt, tanke & poesi     

Fri-fred eller vacker
En tanke

 

© Swengelsk, KB ®
webmaster