:::::: U T K A S T ::::::
Berget i Väjern, Kleven på Smögen

och vad blir nästa steg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-07-30

 

 

 

 

 

 2005-12-10
 

 

2021-03-17

 

 

 

 

2006-06-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-15

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2011-09-23

 

 

  

 

 

 

 

 

2021-03-17

 

 

 
2005-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2005-11-05 

Natur, berg, miljö, täkt eller våldtäkt?

När kan man egentligen med all rätt tala om en miljöanpassad åtgärd
och när anses det vara skövling eller att förgripa sig på naturen?
2005-11-05 

...rekreation eller eftertanke, eller båda?

Människan i detta berg är egentligen försumbar,
men hur är det med berget?

 

 

 

 

 

 

 

2021-03-17
2005-12-10

 

 

 

2021-03-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-03-22 

 

 2021-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigen ner mot "Näset"
2008-08-06 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

2021-03-15

 

 

 

2021-03-17


2005-11-05

 

 


 

 

 

 

 

Skövling av natur och naturresurs?

Täkt och utvinning av berg & grus?

... eller helt enkelt att våldföra sig på både natur och miljö...