Utanför Hammarudden vid Väjern
  [2008-06-21]
Båten i bilden rundar nog inte (!) ön Stocken.
Vid den södra änden av Stocken (SW) är det ont om vatten,
men med en eka ror man fritt på det grunda.
Smögens vattentorn skymtar i bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammarudden
 2017-11-30
I bakgrunden skymtar Smögenbron approx SSW


 

 


 

 

 

 

 

Stensholmen närmast
2006-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hammarudden
under fötterna på fotografen
och mittemot ser du här Stocken.

Här passerar den inre farleden

som leder till Hasselösund (söderut)

och vidare till Kungshamn och Smögen.

"Nordover" (Norrut och vidare NW) leder till Sotekanalen.

  

 

 

 

 

 

2023-07-27

 

 

 

 

Vassholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-07-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inre Farleden - NW Väjern
2006-11-03

 

 

 

 

 

Sotekanalen

 

Hunnebostrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väjernvy från LL635 NOLSÖ
2010-12-17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Väjernvy från inre farleden & LL635 NOLSÖ
2010-12-17

 


 

 

 

Fiskebåtar i närområdet
[begränsat urval]

 

 

 

 

  

 

 

 

2021-10-23 


 

 

 

 

 

 

 NW Hammarudden
2020-08-17


Det tycks uppenbart att farten berusar,
trots trång farled och badplats föröver
med badande i havet!

-Är detta vad vissa kallar "en tokjävel"?


 
T/S WESTKUST
i mötet med en HR94 Kutter
mellan Vassholmen och Stocken
Väjern

2019-09-08


        
Här går hon "Sörover" vid Hammarudden
VÄJERN (NW)
2006-09-03
T/S WESTKUST
mellan Stensholmen och Grindholmen
Väjern
2019-09-08

KBV 303
2019-08-24KBV 303
2019-08-24
     
Här kan vi sitta och skåda västerut (Looking Westward here is NOT the direction of the fairway!).
Noteras bör att den här inre farleden inte här gör annat än passerar S resp NW.
Den leder alltså från Kungshamn till Sotekanalen och omvänt.
Om du sitter på den här bryggan sommartid så ser du båtarna passera förbi åt höger (norrut/nordvart)
resp åt vänster  (söderut/sydvart) i den här inre farleden.
En yttre farled går i kustbandet utanför Bredbergspricken och leder båtarna
mellan fyrarna Skarvasätt (NW Smögen) och Mjölskär (W Sote huvud).  /
2011-02-12

 

 

 

 

 

Badplats vid Hammarudden  2007-01-02Hammarudden 2017-11-30
  


 

 

 

 

Här nedan har vi Stångholmen som vi passerar västerut för att gå via Gröna Pricken och Bredbergspricken då vi ska ut och fiska,
 men då har vi korsat den inre farleden vilken passerar tätt inpå Hammarudden.

 

 

 

 

 
Vy från Vassholmen  (inre farleden NW Väjern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farleden NV & N mot Hunnebostrand passerar öster om Tryggö
och
här kan du läsa lite historia.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strong Winds  2015-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-06-17

 

FARLEDEN - Del 2


           
             


© Swengelsk, KB ®
webmaster